Hermed indkaldes til generalforsamling i VKS d. 11.november 2021
kl. 19.00 på Højgårdsskolen, Ingridsvej 2, Lind, 7400 Herning


Dagsorden ifølge vedtægterne:


1. Valg af dirigent


Bestyrelsen foreslår Christina Agervig Hansen


2. Formandens beretning


3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen


4. Fastsættelse af kontingent for 2022 (næste regnskabsår)
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent


5. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Nina Hagelskjær – modtager genvalg
Orla Kviesgaard – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Suzi Stokholm Jørgensen
Per Pagh – modtager genvalg


6. Valg af suppleanter
På valg er:
1. suppleant: – Suzi Stokholm Jørgensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Orla Kviesgaard
2. suppleant: Reno Olesen– modtager genvalg.


7. Valg af revisor
Lisbeth Jessen modtager genvalg


Valg til diverse udvalg:
Pløje og tømmer udvalg: Søren Bull – modtager genvalg, og Verner Bruun – modtager genvalg. Er der en mere der vil med i udvalget? Vi prøver at starte noget tømmerkørsel op, så der bliver noget mere forskelligt for medlemmerne.


Festudvalg: Orla Kviesgaard modtager genvalg
og Per Pagh modtager genvalg, Ole Stougaard modtager genvalg


Stævneudvalg: Suzi Stokholm Jørgensen modtager genvalg, Christina Agervig modtager genvalg. Jan Stougaard kan modtager genvalg, men ønsker gerne der en anden der tager over.


Pia k Jensen er kasserer uden for bestyrelsen og Penille Lauridsen er webmaster


8. Indkomne forslag
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8. november


9. Eventuelt.


Mvh Bestyrelsen

 


Vi forsætter med den nye tradition med fællesspisning inden generalforsamlingen. I år vil vi gerne gøre lidt ekstra oven på det kedelige år med mange aflysninger. Samt at vi har søgt økonomisk tilskud til blandt andet investering af nyt inventar.
Så vi giver en gang stegt flæsk med persillesovs til medlemmer kl.18.00 Husk tilmelding!
Påhæng kan spise med for 50 kr.
Man behøver ikke at komme til spisning. Så starter generalforsamlingen bare kl.19.00, som den plejer.
Spisningen er fra kl.18.00- 19.00 og bagefter starter generalforsamlingen.
Timelding til spisning til Elin på 6174 1234 ellers mail elin.j.s@mail.dk senest den 5. november.
Der kan købes øl og vand til 10 kr.
På gensyn
Mvh bestyrelsen