Husk denne dato

VKS indkalder til generalforsamling d. 9/11 2017 kl. 19.00 på Højgårdsskolen Ingridsvej 2 i Lind
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Per Pagh Christensen
 
2. Formandens beretning
 
3. Godkendelse af regnskab Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen
 
4. Fastsættelse af kontingent for 2019 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
 
5. Valg til bestyrelsen På valg er: Pia K. Jensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Per Pagh Nina Hagelskjær – modtager genvalg   Peter Jørgensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Orla Kviesgaard
 
6. Valg af suppleanter På valg er: 1. Suppleant: Niels Jørgen Jensen – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Poul Erik Fløe 2. Suppleant: Per Pagh – åben for genvalg afhængig af udfald af punkt 5 
 
7. Valg af revisor Anne-Kirstine Mouridsen modtager genvalg
 
 Valg til diverse udvalg: Pløjeudvalg: Søren Bull og Aage Jensen – modtager genvalg  Festudvalg: Orla Kviesgaard modtager genvalg. og Per Pagh Christensen modtager genvalg Stævneudvalg: Pia Jensen, Niels Jørgen Jensen modtager genvalg og Sven Aage Lauridsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Peter Jørgensen
 
8. Indkomne forslag Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 1. november
 
9. Eventuelt.
M.V.H.Bestyrelsen