Vestjysk Køre Selskab blev stiftet d. 14/9-1977

Generalforsamlingen foregik på Østergårds Hotel. Ib Møller fra ØKS og Ole Jensen fra MKS styrede slagets gang.

Den første bestyrelse bestod af Erik Baden, Erik Christensen, Hans Kjær, Sv. Åge Lauridsen og Olaf Nøbbe.

Foreningen startede med 29 medlemmer og idag er der ca. 55 medlemmer.

VKS afholder hvert år træningsstævne,pløjestævne, forårs og efterårstur og julebanko med rigtig god tilslutning. Hvert forår afholdes også staldvandring. En meget god måde at besøge alle hestevennerne på. Herudover er der startet kørselsundervisning - om vinteren i ridehal - om sommeren på udendørs bane - enkelte gange med professionel instruktør.