Info om køresporten

Dansk Køre Forbund har siden 1982 udgivet sit eget blad kaldet Køresporten. Bladet udkommer 4 gange årligt.

Køresporten bringer meddelelser fra de 11 køreselskaber, der danner Dansk Køre Forbund, ligesom der også bringes nyheder fra køresport i ind- og udland

Køresporten har følgende deadline:

10. Februar
10. Maj
10. August
10. November

Indlæg skal afleveres til sekretær Nina Hagelskær